Menu

ชุมชนวัดศีลมหาสนิทจัดอบรมการฝึกจิตภาวนาแบบคริสต์

เมื่อวันที่ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 ชุมชนคริสตชน วัดศีลมหาสนิท ได้จัดอบรม การฝึกจิตภาวนา ตามหลักของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลา

ต้นแบบ คือ บราเดอร์ชุมพล ดีสุดจิต

โดย: คุณอำนวยพร ศิริวรนาถ

การฝึกจิตภาวนามีทั้ง แบบนั่ง นอน และการเดิน การฝึกจิตภาวนา ส่วนหนึ่งเป็นการฝึกหายใจให้ถูกต้อง เพื่อให้ลมหายใจเข้า-ออกมีคุณภาพ หากเราหายใจถูกต้องแล้ว จะเป็นการป้องกันและช่วยรักษาประคับประคองอาการของโรคทางกายและใจได้อย่างดี

ช่วยให้จิตใจละจากความกังวล รู้สึกเบาสบาย โปร่ง โล่ง คลายความเครียด และสามารถปรึกษาข้อกังวลใจกับผู้สอนทั้งแบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
📌 สถานที่: วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน (ดูแผนที่)
📞 โทร: 02 433 4529
📱 Facebook: ชุมชนคริสตชนวัดศีลมหาสนิท

ความรู้ทั่วไป

X