วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

2 ซอยราชพฤกษ์ 36 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์: 02 433 4529, 084 512 2288