วัดศีลมหาสนิท

ประกาศวัดศีลมหาสนิท เรื่อง สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ณ วันที่ 25 เมษายน 2021

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โรคโควิด-19) ในช่วงเวลานี้เริ่มทวีความรุนแรง และมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นทุกวัน เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ ศบค. และการประกาศของกรุงเทพมหานคร ทางวัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน ขอประกาศดังต่อไปนี้

1. ทางวัดขอประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปิด โดยงดการเข้าร่วมพิธีของสัตบุรุษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2021 เป็นต้นไป อย่างน้อย 14 วัน ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. พระสงฆ์จะประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการส่วนตัว ตามจุดประสงค์ของพี่น้องที่ได้ขอมิสซาล่วงหน้าและจัดพิมพ์ลงในสารวัด

3. พี่น้องสามารถร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านการถ่ายทอดทางสื่อต่างๆ และติดตามข่าวสารของพระศาสนจักรผ่านเว็บไซต์ของสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย หรือสื่อมวลชนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

4. การส่งศีลผู้ป่วยในวันศุกร์ต้นเดือน ขอเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

5. กรณีเจ็บป่วยหนักหรือวิกฤต เพื่อรับศีลเจิมคนไข้นั้น พี่น้องสามารถติดต่อพระสงฆ์ที่วัดได้ตลาดเวลา
ที่หมายเลข 084 512 2288

ขอพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์ โปรดปกป้องทุกคนให้พ้นจากโรคร้ายต่างๆ ทั้งฝ่ายกายและวิญญาณ

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2021

ขอพระเป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่าน

คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ
(เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน)

Share on facebook
แชร์บทความ