Menu

วิถีชุมชนวัด วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

ประชุมแผนการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด ของวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน ประจำปี 2018 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2018 ณ ร้านอาหาร โนมิโมโน

ขอบคุณเนื้อหาและวิดีโอจากคุณ: “ทวิชาติ”

ความรู้ทั่วไป

X