โครงการ “311​ อัลเลลูยา”​ แสวงบุญในอัครสังฆมณฑล​ ท่าแร่-หนองแสง ตอนที่ 1